Názov kurzu:

Kurz jednoduché účtovníctvo

Späť

      Ponúkame vám kurz jednoduchého účtovníctva akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Kurz vedú vysoko kvalifikovaný lektori ktorí sú zaradený do akreditačného vzdelávania na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 Pre koho je kurz určený?

     Kurz je určený pre začiatočníkov, ktorí nemajú s jednoduchým účtovníctvom žiadne skúsenosti a chcú sa naučiť viesť účtovnú agendu. Určený je aj pre absolventov stredných a vysokých škôl, súkromných podnikateľov, manažérov, zamestnancov malých firiem, ktorí majú záujem o získanie alebo rozšírenie odborných vedomostí potrebných pre vedenie jednoduchého účtovníctva.

 

Čo sa počas kurzu jednoduchého účtovníctva naučíte?
 • účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva – ručne aj v účtovnom softvéri ALFA plus, MRP, Pohoda
 • viesť peňažný denník a ostatné účtovné knihy – ručne aj v účtovnom softvéri,
 • viesť účtovnú dokumentáciu, spracovávať a kontrolovať účtovné doklady,
 • uzatvárať účtovné knihy, vykonávať inventarizáciu majetku a záväzkov,
 • zostavovať účtovnú uzávierku a závierku v jednoduchom účtovníctve,
 • zostavovať účtovné výkazy v jednoduchom účtovníctve,
 • vypracovávať daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty ( DPH )
 • vypracovávať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb
   

Obsah kurzu Jednoduché účtovníctvo
 • deň uskutočnenia účtovného prípadu
 • peňažný denník
 • kniha pohľadávok
 • kniha záväzkov
 • pomocné knihy zložiek majetku a záväzkov
 • dlhodobý nehmotný a hmotný majetok, odpisové skupiny,odpisovanie majetku
 • finančný majetok
 • špeciálne účtovné prípady: leasing, dotácie, DPH,
 • účtovná uzávierka,
 • účtovná závierka,
 • záverečný test – jednoduché účtovníctvo
   

Aké podmienky musíte spĺňať, ak sa chcete na kurz jednoduchého účtovníctva prihlásiť?
 • ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie
 • v prípade RE-PASU byť evidovaný na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny
   
V akej forme môžete kurz jednoduchého účtovníctva absolvovať?

Kurz môžete absolvovať v dennej alebo víkendovej forme po dohode s účastníkmi.

Pri dennej forme prebieha vyučovanie  – Frekvencia vyučovania  3 – 5 x týždene  od 8:00 – 14:00 alebo dohodou

Pri víkendovej forme prebieha vyučovanie (SOB od 8:00 – 15:30) alebo dohodou

 

Ako dlho trvá kurz jednoduché účtovníctvo?

30 hodín (45 minút/vyučovacia hodina)

 

 V akých účtovných softvéroch kurz jednoduché účtovníctvo prebieha?

Na kurze jednoduchého účtovníctva sa oboznámite s jedným z týchto účtovných softvérov : ALFA plus, MRP, Pohoda

 

Ako prebiehajú záverečné skúšky kurz jednoduché účtovníctvo?

Záverečné skúšky pozostávajú z teoretickej a praktickej časti

– teoretická časť – záverečný test

– praktická časť  – vypracovanie komplexného účtovného prípadu

 

Po úspešnom absolvovaní získate

 

 

Osvedčenie o absolvovaní kurzu  ( v cene kurzu )

alebo 

Osvedčenie Ministerstva školstva vedy výskumu a športu SR s celoštátnou platnosťou 

 

Skončením kurzu naše služby pre vás nekončia

V prípade záujmu vám vieme po ukončení kurzu ponúknuť účtovné poradenstvo, daňové poradenstvo alebo účtovný a daňový dozor nad Vašou prácou, kým nenadobudnete potrebnú prax a istotu.

Intenzita kurzu

3 × do týždňa | alebo dohodou

Študijné materiály

ZDARMA – Materiály vypracovali naši kvalifikovaní lektori, ktorí majú dlhoročnú prax v oblasti jednoduchého účtovníctva.

Akreditácia kurzu

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR

Kategória kurzu

Jednoduché účtovníctvo

Prevedenie kurzu

Skupinový

Cena

Cena dohodou

Zľava

5 % pre mamičky na rodičovskej dovolenke

Mestá

Banská Bystrica,  Bardejov,  Bratislava,  Brezno,  Čadca,  Dunajská Streda,  Galanta,  Humenné,  Komárno,  Košice,  Levice,  Levoča,  Liptovský Mikuláš,  Lučenec,  Lučenec,  Malacky,  Martin,  Michalovce,  Námestovo,  Nitra,  Nové Zámky,  Pezinok,  Piešťany,  Poprad,  Považská Bystrica,  Prešov,  Prievidza,  Ružomberok,  Sabinov,  Šaľa,  Senec,  Snina,  Spišská Nová Ves,  Stará Ľubovňa,  Svidník,  Topoľčany,  Trebišov,  Trenčín,  Trnava,  Vranov nad Topľou,  Žilina,  Zvolen

Termíny kurzov

Na daný kurz nie sú momentálne dostupné žiadne termíny.

Spôsob výučby

kurz

Objednávkový formulár

arrow

Vyhlásenie dotknutej osoby

Odoslaním formulára vyhlasujem, že som sa ako dotknutá osoba v súlade so zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oboznámil/a s informáciami o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľa Účtovné a daňové centrum s.r.o. , so sídlom Trieda KVP 1, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP , IČO: 50340581,  a bol/a som poučená o svojich právach.

Ochrana osobných údajov