Naša spoločnosť vám okrem vzdelávacích služieb ponúka aj:

  • vedenie účtovníctva

  • mzdová a personálna agenda

  • daňové priznania a daňové poradenstvo

  • konzultácie a kontrolná činnosť