Vzdelávacia spoločnosť 

Účtovné a daňové centrum s.r.o.

KVP 1

040 23 Košice

Tel.: 0918 423 644   

Mail: uctovneadanove@gmail.com

 

Opýtajte sa

Údaje označené * sú povinné

Vyhlásenie dotknutej osoby

Odoslaním formulára vyhlasujem, že som sa ako dotknutá osoba v súlade so zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oboznámil/a s informáciami o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľa Účtovné a daňové centrum s.r.o. , so sídlom Trieda KVP 1, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP , IČO: 50340581,  a bol/a som poučená o svojich právach.

Ochrana osobných údajov