Názov kurzu:

Online kurz Jednoduché účtovníctvo - víkendový

Späť

Hľadáte moderný spôsob vyučovania ? Poďte sa učiť k nám !

 

Nenechajte sa viac vo výučbe časovo a priestorovo obmedzovať,

Učte sa v pohodlí svojho domova, učte sa kdekoľvek sa nachádzate,

                              Buďte flexibilný  !

To všetko Vám ponúka  vyučovanie LIVE  - živé vyučovanie s lektorom !

 

 Pre koho je kurz určený

Kurz je určený pre začiatočníkov, ktorí nemajú s jednoduchým účtovníctvom žiadne skúsenosti a chcú sa naučiť viesť účtovnú agendu. Určený je aj pre absolventov stredných a vysokých škôl, súkromných podnikateľov, manažérov, zamestnancov malých firiem, ktorí majú záujem o získanie alebo rozšírenie odborných vedomostí potrebných pre vedenie jednoduchého účtovníctva.

 

Aké podmienky musíte spĺňať, ak sa chcete na kurz jednoduchého účtovníctva prihlásiť

  • ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie
  • v prípade REPASU - evidencia Úrade práce sociálnych vecí a rodiny

 

V akej forme môžete kurz jednoduchého účtovníctva absolvovať

Kurz môžete absolvovať v dennej, večernej a víkendovej forme

 

 

Čo sa počas kurzu jednoduchého účtovníctva naučíte

  • účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva
  • viesť peňažný denník a ostatné účtovné knihy
  • viesť účtovnú dokumentáciu, spracovávať a kontrolovať účtovné doklady,
  • uzatvárať účtovné knihy, vykonávať inventarizáciu majetku a záväzkov,
  • zostavovať účtovnú uzávierku a závierku v jednoduchom účtovníctve,
  • zostavovať účtovné výkazy v jednoduchom účtovníctve,

 

Učebné materiály kurz jednoduchého účtovníctva 

Učebné materiály sú úplne zadarmo. Materiály vypracovali naši kvalifikovaní lektori, ktorí majú dlhoročnú prax v oblasti jednoduchého účtovníctva .

 

Ako prebiehajú záverečné skúšky kurz jednoduché účtovníctvo

Záverečné skúšky pozostávajú z teoretickej a praktickej časti

- teoretická časť – záverečný test

- praktická časť  - vypracovanie komplexného účtovného prípadu

 

Po úspešnom absolvovaní získate OSVEDČENIE – o absolvovaní kurzu s celoštátnou platnosťou

  

 

Intenzita kurzu

Víkendový

Akreditácia kurzu

Osvedčenie

Kategória kurzu

Jednoduché účtovníctvo

Prevedenie kurzu

Online

Cena

Víkendový kurz 99 eur

Mestá

Banská Bystrica,  Bardejov,  Bratislava,  Brezno,  Čadca,  Dunajská Streda,  Galanta,  Humenné,  Komárno,  Košice,  Levice,  Levoča,  Liptovský Mikuláš,  Lučenec,  Lučenec,  Malacky,  Martin,  Michalovce,  Námestovo,  Nitra,  Nové Zámky,  Pezinok,  Piešťany,  Poprad,  Považská Bystrica,  Prešov,  Prievidza,  Ružomberok,  Sabinov,  Šaľa,  Senec,  Snina,  Spišská Nová Ves,  Stará Ľubovňa,  Svidník,  Topoľčany,  Trebišov,  Trenčín,  Trnava,  Vranov nad Topľou,  Žilina,  Zvolen

Termíny kurzov

29. 01. 2022 - 19. 02. 2022

Spôsob výučby

kurz

Objednávkový formulár

arrow

Vyhlásenie dotknutej osoby

Odoslaním formulára vyhlasujem, že som sa ako dotknutá osoba v súlade so zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oboznámil/a s informáciami o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľa Účtovné a daňové centrum s.r.o. , so sídlom Trieda KVP 1, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP , IČO: 50340581,  a bol/a som poučená o svojich právach.

Ochrana osobných údajov