Názov kurzu:

Online kurz mzdy a personalistika víkendový

Späť

 

Kurz je určený

 • pre začiatočníkov a všetkých záujemcov o mzdovú a personálnu problematiku, ako aj pre tých , ktorí už v tejto oblasti majú skúsenosti. Oboznámite sa s teoretickou a praktickou časťou ako aj aplikáciou mzdového účtovníctva a personalistiky na počítači.

 

Cieľom kurzu

 • je naučiť Vás spracovávať a vypočítať mzdu, personalistiku, odvody, vypĺňať výkazy a tlačivá súvisiace s poisťovňami a daňovým úradom. Absolvovaním kurzu získate potrebné informácie pre samostatné spracovanie mzdovej a personálnej agendy- aplikácia na počítači . Na kurze sa oboznámite so zákonmi (Zákon o zdravotnej a sociálnej poisťovni, Zákonník práce, Zákon o daniach z príjmov) a praktickými príkladmi.

 

Obsah kurzu

  • založenie a vedenie osobnej zložky zamestnanca,
  • druhy pracovného pomeru,
  • pracovnoprávne predpisy - zákonník práce,
  • sociálne a zdravotné poistenie,
  • druhy pracovného pomeru ( hlavný pracovný pomer, dohoda ),
  • mzda, zložky mzdy,
  • druhy odvodov a povinnosti s tým súvisiace,
  • výpočet dane ( preddavková, zrážková ),
  • nezdaniteľná časť základu dane, bonus na deti,
  • výpočet dovolenky ( nárok, priemer )
  • výpočet náhrady mzdy – nemocenské dávky
  • vystavenie mesačných , ročných výkazov a hlásení,
  • výpočet mzdy – súvislý príklad z praxe
  • záverečný test .
  V cene sú zahrnuté : študijné materiály, zošit, pero

 

Ukončenie kurzu

Kurz je ukončený záverečnou skúškou, ktorá pozostáva z teoretickej (písomný test) a praktickej časti (riešenie praktického príkladu s vypĺňaním tlačív a výkazov). Úspešný absolvent záverečnej skúšky obdrží osvedčenie o absolvovaní kurzu

Intenzita kurzu

Víkendový

Akreditácia kurzu

Osvedčenie

Kategória kurzu

Mzdy a personalistika

Prevedenie kurzu

Online

Cena

Víkendový kurz 169 eur

Mestá

Banská Bystrica,  Bardejov,  Bratislava,  Brezno,  Čadca,  Dunajská Streda,  Galanta,  Humenné,  Komárno,  Košice,  Levice,  Levoča,  Liptovský Mikuláš,  Lučenec,  Lučenec,  Malacky,  Martin,  Michalovce,  Námestovo,  Nitra,  Nové Zámky,  Pezinok,  Piešťany,  Poprad,  Považská Bystrica,  Prešov,  Prievidza,  Ružomberok,  Sabinov,  Šaľa,  Senec,  Snina,  Spišská Nová Ves,  Stará Ľubovňa,  Svidník,  Topoľčany,  Trebišov,  Trenčín,  Trnava,  Vranov nad Topľou,  Žilina,  Zvolen

Termíny kurzov

29. 01. 2022 - 12. 03. 2022

Spôsob výučby

kurz

Objednávkový formulár

arrow

Vyhlásenie dotknutej osoby

Odoslaním formulára vyhlasujem, že som sa ako dotknutá osoba v súlade so zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oboznámil/a s informáciami o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľa Účtovné a daňové centrum s.r.o. , so sídlom Trieda KVP 1, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP , IČO: 50340581,  a bol/a som poučená o svojich právach.

Ochrana osobných údajov