Názov kurzu:

Video kurz Mzdy a personalistika

Späť

Kurz je určený

 • pre začiatočníkov a všetkých záujemcov o mzdovú a personálnu problematiku, ako aj pre tých , ktorí už v tejto oblasti majú skúsenosti. Oboznámite sa s teoretickou a praktickou časťou mzdového účtovníctva a personalistiky .

 

Cieľom kurzu

 • je naučiť Vás spracovávať a vypočítať mzdu, personalistiku, odvody, vypĺňať výkazy a tlačivá súvisiace s poisťovňami a daňovým úradom. Absolvovaním kurzu získate potrebné informácie pre samostatné spracovanie mzdovej a personálnej agendy. Na kurze sa oboznámite so zákonmi (Zákon o zdravotnej a sociálnej poisťovni, Zákonník práce, Zákon o daniach z príjmov) a praktickými príkladmi.

 

Obsah kurzu

  • založenie a vedenie osobnej zložky zamestnanca,
  • príklad,
  • druhy pracovného pomeru,
  • príklad,
  • pracovnoprávne predpisy - zákonník práce,
  • sociálne a zdravotné poistenie,
  • druhy pracovného pomeru ( hlavný pracovný pomer, dohoda ),
  • príklad,
  • mzda, zložky mzdy,
  • príklady
  • druhy odvodov a povinnosti s tým súvisiace,
  • výpočet dane ( preddavková, zrážková ),
  • príklad,
  • nezdaniteľná časť základu dane, bonus na deti,
  • výpočet dovolenky ( nárok, priemer )
  • príklad
  • výpočet náhrady mzdy – nemocenské dávky
  • vystavenie mesačných , ročných výkazov a hlásení,
  • výpočet mzdy
  • súvislý príklad z praxe
  • záverečný test

   

 • Lektorka : PaedDr. PhDr. Mária Jenčíková

   

 • Ukončenie kurzu 

  • teoretická časť : záverečný príklad + test
  • praktická časť : riešenie príkladov
  • za skúšku si účtujeme poplatok 10 eur

   

 • Ukončenie kurzu - OSVEDČENIE o absolvovaní kurzu  

  Cena video kurzu:  130 eur

  Platnosť licencie :  6 mesiacov 

  Obnova licencie: 110 eur

  Počet pozretí po dobu platnosti licencie : neobmedzene

   

   

 • Prílohy video kurz Mzdy a personalistika
 • - Zákonník práce-
 • - Zdravotné poistenie
 • - Zákon o sociálnom poistení,
 • - Mzdové veličiny,
 • - Odpočítateľná položka 
 •  

                    PONUKA PRE ABSOLVENTOV NAŠICH KURZOV

  Pre absolventov našich kurzov máme v ponuke stránku  www.uctovnictvo-priklady.sk  kde nájdete testy, články, príklady a pod

  www.uctovnictvo-priklady.sk

  Skončením kurzu naše služby pre Vás nekončia. V prípade záujmu Vám vieme po ukončení kurzu ponúknuť účtovné poradenstvo, daňové poradenstvo alebo účtovný a daňový dozor nad Vašou prácou, kým nenadobudnete potrebnú prax a istotu. 

Intenzita kurzu

Denný kurzy

Študijné materiály

V cene kurzu

Akreditácia kurzu

Osvedčenie

Kategória kurzu

Mzdy a personalistika

Prevedenie kurzu

Video kurz

Cena

130 eur

Zľava

----------

Mestá

Banská Bystrica,  Bardejov,  Bratislava,  Brezno,  Čadca,  Dunajská Streda,  Galanta,  Humenné,  Komárno,  Košice,  Levice,  Levoča,  Liptovský Mikuláš,  Lučenec,  Lučenec,  Malacky,  Martin,  Michalovce,  Námestovo,  Nitra,  Nové Zámky,  Pezinok,  Piešťany,  Poprad,  Považská Bystrica,  Prešov,  Prievidza,  Ružomberok,  Sabinov,  Šaľa,  Senec,  Snina,  Spišská Nová Ves,  Stará Ľubovňa,  Svidník,  Topoľčany,  Trebišov,  Trenčín,  Trnava,  Vranov nad Topľou,  Žilina,  Zvolen

Termíny kurzov

Na daný kurz nie sú momentálne dostupné žiadne termíny.

Spôsob výučby

kurz

Objednávkový formulár

arrow

Vyhlásenie dotknutej osoby

Odoslaním formulára vyhlasujem, že som sa ako dotknutá osoba v súlade so zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oboznámil/a s informáciami o ochrane osobných údajov u prevádzkovateľa Účtovné a daňové centrum s.r.o. , so sídlom Trieda KVP 1, 040 23 Košice - mestská časť Sídlisko KVP , IČO: 50340581,  a bol/a som poučená o svojich právach.

Ochrana osobných údajov